Prawo

W tym dziale zamieszczamy źródła prawa oraz wykaz większości aktów prawnych związanych z rynkiem nieruchomości, przydatnych w codziennej pracy pośrednika. Mamy nadzieję że również Państwo znajdą tu przydatne informacje, które pomogą w poznaniu mechanizmów tego rynku oraz jego złożonych zagadnień prawnych.

ŹRÓDŁA PRAWA, SERWISY PRAWNE

Internetowy System Informacji Prawnej
www.sejm.gov.pl

Polski Serwer Prawa
www.prawo.lex.pl

Prawo na stronie Rzeczypospolitej
http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/

Porady i informacje w Gazecie Prawnej
www.gazetaprawna.pl

Internetowe forum prawne
www.forumprawne.org

AKTY PRAWNE

Ustawa  Kodeks cywilny

pobierz

Ustawa  o gospodarce nieruchomościami

pobierz

Ustawa Prawo spółdzielcze

pobierz

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

pobierz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

pobierz

Ustawa o ochronie praw lokatorów

pobierz

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

pobierz

Ustawa o ochronie danych osobowych

pobierz

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

pobierz

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

pobierz

Ustawa Prawo o notariacie

pobierz

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

pobierz

Ustawa Prawo budowlane

pobierz

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

pobierz

Ustawa o własności lokali

pobierz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

pobierz

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

pobierz

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych

pobierz

Rozporządzenie Rady Min. w sprawie scalania i podziału nieruchomości

pobierz

Rozporządzenie Rady Min. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

pobierz

Rozporządzenie Min Spraw. postępowanie w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia

pobierz
Image

ul. Artura Grottgera 2
76-100 Sławno

info@nieruchomoscislawno.pl
Iwona Mielniczek
tel. kom. 601 885 205
Dorota Kulczyk-Kośka
tel. kom. 881 202 585